Pomůžeme s analýzou a vyhodnocením firemních procesů prostřednictvím nástroje HELIOS Intelligence. Tento nástroj neslouží jen pro manažery, ale i  pro střední management, skladníky nebo pracovníky ve výrobě. Zahrnuje řadu nástrojů umožňujících práci s daty, vše na různých úrovních a s různou mírou komplexnosti podle potřeby jednotlivých uživatelů. Mezi základní charakteristiky HELIOS Intelligence patří:

  • Sledování komplexních údajů společnosti.
  • Umožní pochopit a monitorovat aktuální výkonnost podniku, plánovat budoucí obchodní strategie a zpracovávat velké datové soubory.
  • Podporuje rozhodovací procesy.
  • Analyzuje úplnost dat.
  • Sleduje skutečný stav řízení.
  • Vede ke zvýšení konkurenceschopnosti.
  • Podporuje tvorbu a kontrolu plánů.

Pracuje s OLAP kostkami, s kontingenčními tabulkami nebo s Master Detailem.

cpeggpbjiecnjolb HELIOS Intelligence
cpeggpbjiecnjolb HELIOS Intelligence
Kontaktujte nás