HELIOS Orange je podnikový informační systém určený pro malé a středně velké společnosti. Na trhu je již od roku 1990, jedná se o stabilní nástroj pro řízení firmy, automatizuje rutinní operace, zefektivňuje provoz a snižuje náklady. Komplexnost systému umožňuje pracovat s daty napříč všemi firemními aktivitami. Otevřenost a modulárnost umožňuje dokonalé přizpůsobení všem požadavkům zákazníka, systém dokáže růst s firmou v závislosti na rozšiřování jejích aktivit.

Největší výhody informačního systému HELIOS Orange:

 • Přizpůsobivý potřebám organizace.
 • Podporuje většinu podnikových procesů.
 •  Informace dostupné ihned, jednoduché vyhodnocovaní.
 • Možnost analýzy – HELIOS Intelligence.
 • Snadná aktualizace díky HELIOS Store.
 • Česká a slovenská legislativa.
 • Podpora pro manažery společností s mateřskou firmou či centrálou v zahraničí.
 • Vícejazyčnost, možnost vlastních překladů, tvorby vícejazyčných formulářů a šablon.
 • Podpora mezinárodních účetních standardů US GAAP a IFRS.
 • Možnost propojení s libovolným softwarem a prohlížení dat z jiných programů přímo v systému HELIOS Orange.
 • Podpora všech standardů elektronické komunikace jako např. EDI, XML, XSL, SSL, HTTP, HTTPS.
 • Možnost šifrování a elektronického podpisu všech dat.
 • Integrace s MS Office – MS Word, MS Excel a MS Outlook.
 • Všechny funkce jsou spustitelné pomocí klávesových zkratek.

HELIOS Orange disponuje množstvím oborových řešení, která odráží specifika jednotlivých odvětví. Rozdělili jsme je na podniky spadající do odvětví obchod, výroba a služby.

heo-notebook-nm7alx3wuingysr3su2os64z66on8dlptrdng876p8 HELIOS Orange

Hlavní přínosy informačního systému HELIOS Orange:

1. Informační systém pro efektivní řízení podniku

HELIOS Orange je ekonomický systém, který zohledňuje jedinečnost podnikání, a proto se dokáže co nejlépe přizpůsobit potřebám řízení podniku. Je schopen pokrýt veškeré firemní procesy, poskytuje přehled o situaci uvnitř podniku, automatizuje rutinní operace.

2. Náklady a výnosy přehledně

Pořízení tohoto ekonomického systému má pozitivní dopad nejen na řízení procesů v podniku, ale přizpůsobuje se individuálním potřebám jednotlivých zákazníků. Monitoruje aktuální dění nejen uvnitř podniku, ale i situaci na trhu. Výstupy tohoto monitoringu pak slouží ke skutečnému vyčíslení nákladů a výnosů, a tím poskytují dostatečné informace o další komunikaci směrem k zákazníkovi.

3. Pružné CRM

Součástí informačního systému HELIOS Orange je efektivní CRM, díky kterému budete rychle a efektivně reagovat na stále se měnící požadavky zákazníků a trhu.

4. Funkční controlling

Controlling v ERP systému HELIOS Orange odhaluje nedostatky v řízení podniku a poskytuje tak vypovídající informace o pozitivech a negativech v jednotlivých procesech, které ovlivňují hospodářský výsledek podniku.

5. Efektivní Business Intelligence

HELIOS Intelligence v informačním systému HELIOS Orange sleduje komplexní údaje společnosti. Analyzuje úplnost dat a sleduje skutečný stav řízení, čímž podporuje rozhodovací procesy.

Schéma modulů informačního systému HELIOS Orange

heo-notebook-nm7alx3wuingysr3su2os64z66on8dlptrdng876p8 HELIOS Orange

Chcete se na HELIOS Orange podívat důkladněji? Rádi Vám ho ukážeme.

Kontaktujte nás