Implementaci informačního systému je potřeba věnovat maximální pozornost. Má totiž zcela zásadní vliv na to, jestli implementovaný informační systém HELIOS Orange firmě nakonec něco přinese či nikoliv.

Na samotnou implementaci informačního systému je navázána řada činností.

  • Konzultace –  zjistíme potřeby zákazníka a navrhneme možná řešení.
  • Analýza – zajistíme předimplementační analýzu a navrhneme konkrétní řešení.
  • Implementace – provedeme instalaci systému, parametrizaci, nastavíme systém a převedeme vaše data.
  • Testování – před spuštěním do ,,ostrého“ provozu systém otestujeme.
  • Školení – vyškolíme uživatele v daných modulech.
  • Asistence – po spuštění informačního systému je uživatelům k dispozici odborná podpora.
office-1209640_1920-nom4m03mus2dfrta46cpd2y62unkwk1w3nn48xtsbw Implementace

Nasazení nového informačního systému HELIOS Orange může být rychlé a efektivní. Stanovte tým klíčových uživatelů odpovědných za implementaci a ověření funkčnosti ve své firmě. My vám poskytneme tým odborných konzultantů pod vedením zkušeného vedoucího projektu, který zajistí hladký průběh nasazení informačního systému a dodržení stanovených termínů. Celková délka implementace ale závisí na rozsahu analýzy, množství zaváděných modulů a prováděných úprav, délce testovacího provozu atd.

Máte zájem pořídit nový informační systém? Poradíme vám.

Kontaktujte nás