V polovině května plánuje výrobce informačního systému HELIOS vydat legislativní verzi z důvodu nastávajících změn v modulu mzdy. Verze bude obsahovat tyto legislativní úpravy:
• Platnost od 1.5.2019 – Jedná se o úpravu zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb., týkající se srážkové daně. Hranice, do které se odvádí srážková daň byla navýšena z 2 500 korun na 3 000 korun. Hranice 10 000 korun pro srážkovou daň v případě dohody o provedení práce je beze změny.
• Platnost od 1.6.2019 – Dochází nařízením vlády č. 91/2019 Sb.  k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Původní částka do 31. 5. 2019 je 9 643 korun a nově se bude jednat o částku 19 286 korun.
Nezapomeňte proto, prosím, zaktualizovat své Heliosy, ať máte mzdy v pořádku.
Kontaktujte nás