Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II byl zahájen dne 1. listopadu 2017. K alokaci je připraveno 1 500 000 000 Kč. Nová výzva sebou ale přinesla řadu nepříjemných změn v podmínkách.

Co je vlastně POVEZ II?

Jedná se o projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, je spolufinancován z Evropského fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Probíhat bude v období 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Příjem žádostí do projektu je realizován v kolových výzvách, po vyčerpání alokace v daném kole bude příjem žádostí ukončen.

Informace k projektu POVEZ II ve stručnosti

 • Částka, kterou lze získat, se dělí na dvě části:
  – Příspěvek na vzdělávací aktivitu dle pravidla De Minimis (100% na mzdy, 85% na kurzovné) nebo dle blokové výjimky (70% celkových způsobilých výdajů)
  – Refundace mezd školených zaměstnanců (max. 198 Kč/h a zároveň max. 33 000 Kč měsíčně za 1 zaměstnance)
 • Zaměstnanci, které lze zařadit do vzdělávání:
  – jednatele s pracovní smlouvou;
  – management s pracovní smlouvou;
  – běžné zaměstnance
  – zvýhodnění zaměstnanců nad 54 let (plusové body při posuzování žádosti)
 • Zaměstnanci, které nelze zařadit do vzdělávání:
  – zaměstnance se souběžnou dotací (záleží na typu dotace);
  – vedoucí pracovníky bez pracovní smlouvy;
  – DPP (dohoda o provedení práce) a DPČ (dohoda o pracovní činnosti);
  – na mateřské či rodičovské dovolené;
  – zaměstnance pražských poboček.
 • Podporují se kurzy trvající min. 40h výuky, nepodporují se tzv. měkké dovednosti.
 • Zakázku v hodnotě do 400 tisíc Kč lze zadat bez výběrového řízení.

Novinky v podmínkách

Oproti předchozím výzvám přinesla III. výzva některá omezení, která způsobila, že se vypsaná výše příspěvků alokuje velice pomalu. Jedná se konkrétně o tyto změny:

 1. V rámci aktuální výzvy lze podat maximálně 5 žádostí (1 žádost = 1 vzdělávací aktivita) – dříve neomezeno.
 2. Do vzdělávání mohou být zařazeni zaměstnanci, kteří dosud nebyly v projektu podpořeni – dříve neomezeno. Jinak řečeno, pokud se Váš zaměstnanec už někdy vzdělával v rámci POVEZ II například v Anglickém jazyce, nebude mít už nyní nárok na školení v informačním systému HELIOS.
 3. V rámci podání žádosti může ÚP požadovat další dokumenty kromě předepsaných příloh, například vzdělávací plán nebo vlastnictví softwaru. Pokud tedy budete chtít své zaměstnance školit v informačním systému HELIOS Orange, je nutné ho mít již zakoupený, úřad práce může vyžadovat doložení vlastnictví různým způsobem (faktura, zavedení v účetnictví apod.).

I přes tato nepříjemná omezení by byla škoda této možnosti, jak podpořit vzdělání vašich zaměstnanců, nevyužít. Pokud potřebujete své zaměstnance vyškolit v informačním systému HELIOS obraťte se na nás. S projektem máme dlouholeté zkušenosti, budeme vám nápomocni už od přípravné fáze.

Veškeré informace k projektu najdete na stránkách povez.uradprace.cz.

Kontaktujte nás