V polovině května plánuje výrobce informačního systému HELIOS vydat legislativní verzi z důvodu nastávajících změn v modulu mzdy. Verze bude obsahovat tyto legislativní úpravy: • Platnost od 1.5.2019 – Jedná se o úpravu zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb., týkající se srážkové daně. Hranice, do které se odvádí srážková daň byla navýšena z 2 500 korun na […]

Read more

Od 30.6.2018 končí prodloužená garance provozu na MS SQL 2012. Je potřeba, aby všichni klienti přešli na vyšší (podporovanou) verzi. Aktualizované technické požadavky najdete zde. Nové verze APV HELIOS vydané po 1.9.2018 již NEBUDE možné provozovat na platformě MS SQL 2008 a 2008 R2. Tj. na nové verze vydané po tomto datu již nebude možné realizovat […]

Read more

Zhruba před měsícem, po dubnové aktualizaci Windows 10 na verzi 1803 se objevil problém s nemožností spustit informační systém HELIOS Orange. Důvodem bylo toto: Ve verzi 1803 Microsoft zakázal komunikaci po síti protokolem SMB 1.0. Dále také zakázal aplikacím spuštěným ze sítě komunikaci s ostatními zařízeními v síti i na internetu, pokud je toto zařízení připojeno pomocí protokolu […]

Read more

Oblíbený informační systém HELIOS Orange dostal nový kabát, který se jmenuje iNUVIO. Jedná se o novou edici, která reaguje na přání a potřeby zákazníků. Cílem edice iNUVIO je poskytnout časovou úsporu svým uživatelům a tím zvýšit efektivitu jejich práce. Tomuto napomáhá zcela nová ergonomie uživatelského prostředí, která přináší snadnější a rychlejší práci v systému a větší kontrolu nad řízením […]

Read more

GDPR sebou přináší posun v myšlení. Tato směrnice výslovně zavádí několik zásad, jako je Princip „odpovědnosti“ a „Privacy by design“, a vyzývá organizace, aby převzaly větší zodpovědnost za ochranu osobních údajů, které zpracovávají. Privacy by design je přístup k návrhu a tvorbě systémů, který v sobě obsahuje prvky ochrany soukromí. Přístup by se dal přeložit […]

Read more

Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II byl zahájen dne 1. listopadu 2017. K alokaci je připraveno 1 500 000 000 Kč. Nová výzva sebou ale přinesla řadu nepříjemných změn v podmínkách. Co je vlastně POVEZ II? Jedná se o projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, je spolufinancován z Evropského fondu a státního […]

Read more
Kontaktujte nás