Zhruba před měsícem, po dubnové aktualizaci Windows 10 na verzi 1803 se objevil problém s nemožností spustit informační systém HELIOS Orange. Důvodem bylo toto: Ve verzi 1803 Microsoft zakázal komunikaci po síti protokolem SMB 1.0. Dále také zakázal aplikacím spuštěným ze sítě komunikaci s ostatními zařízeními v síti i na internetu, pokud je toto zařízení připojeno pomocí protokolu […]

Read more

Oblíbený informační systém HELIOS Orange dostal nový kabát, který se jmenuje iNUVIO. Jedná se o novou edici, která reaguje na přání a potřeby zákazníků. Cílem edice iNUVIO je poskytnout časovou úsporu svým uživatelům a tím zvýšit efektivitu jejich práce. Tomuto napomáhá zcela nová ergonomie uživatelského prostředí, která přináší snadnější a rychlejší práci v systému a větší kontrolu nad řízením […]

Read more

GDPR sebou přináší posun v myšlení. Tato směrnice výslovně zavádí několik zásad, jako je Princip „odpovědnosti“ a „Privacy by design“, a vyzývá organizace, aby převzaly větší zodpovědnost za ochranu osobních údajů, které zpracovávají. Privacy by design je přístup k návrhu a tvorbě systémů, který v sobě obsahuje prvky ochrany soukromí. Přístup by se dal přeložit […]

Read more

Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II byl zahájen dne 1. listopadu 2017. K alokaci je připraveno 1 500 000 000 Kč. Nová výzva sebou ale přinesla řadu nepříjemných změn v podmínkách. Co je vlastně POVEZ II? Jedná se o projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, je spolufinancován z Evropského fondu a státního […]

Read more
Kontaktujte nás