Docházkový systém pro evidenci a vyhodnocení docházky zaměstnanců. Komplexní systém pro evidenci příchodů a odchodů. Příprava podkladů pro mzdy. Sledování přítomnosti na pracovišti a pohybu zaměstnance v průběhu pracovní doby.

Most Recent Projects