Tento modul pro informační systém HELIOS Orange slouží pro správu definic jednotlivých výrobků, které se budou montovat nebo demontovat, a pro vytváření samotných operací. Pro sestavy, sady, sety, komplety, kity, obchodní balíčky či packety. Rychle a efektivně vytvoříte výrobek na základě definovaných norem spotřeby (kusovníků nebo receptur). Jednoduchý výdej skladových materiálových položek a příjem výrobku na sklad.

Modul Montáže/demontáže nalezne uplatnění všude tam, kde vznikají kompletací materiálů (ale i zboží nebo surovin) výrobky, sestavy, sady, sety, komplety, kity, obchodní balíčky nebo packety. Jednoduchým způsobem, rychle a efektivně vytvoříte výrobek na základě definovaných norem spotřeby (kusovníků nebo receptur), s následným výdejem skladových materiálových položek a příjmem výrobku na sklad.

Definice výrobku

Zde sestavujete vlastní výrobky, které jsou reprezentovány skladovou kartou, pod kterou se budou přijímat na sklad a definujeme parametry pro řady dokladů pro výdej materiálů, příjem výrobku, řadu dokladu pro evidenci služeb (např. práce lidí), řadu zakázky a sklad, kam se má hotový výrobek naskladnit. Tyto hodnoty se budou při vlastním procesu výroby přednabízet a lze je v jejím průběhu změnit.

Nejpodstatnější částí definice je ale sestavení kusovníku nebo chcete-li normu spotřeby. Tato je tvořena kartami materiálů nebo zboží a uvedením množství, jaké se spotřebuje při kompletaci výrobku a lze opět předdefinovat, z jakého skladu se má materiál vyskladnit do výroby nebo do spotřeby. Stejným způsobem lze nadefinovat i služby potřebné k zajištění kompletace.

Z již vytvořené definice lze jednoduchým způsobem vytvořit variantu jako kopii a následně definici varianty upravit (např. nahrazením jedné nebo více položek nebo přidáním další položky.

Kompletace

Vlastní kompletace je velmi jednoduchá. Stačí zvolit jaký výrobek a jakém počtu chcete kompletovat. Před vlastní kompletací můžete ještě změnit některé z přednastavených údajů z definice. Systém hlídá dostupnost materiálů vstupujících do výrobku. Pokud na požadovaný počet není dostatečná skladová zásoba, podbarví nedostupný materiál červeně a nedovolí realizovat výrobu. Lze buď snížit počet finálních výrobků, případně se pokusit změnit sklad u nedostupného materiálu. V případě, že lze výrobu realizovat, tak dojde k vygenerování výdejek na materiály (těch bude tolik, z kolika skladů se bude vydávat) a příjemek na hotové výrobky, případně dalších dokladů. Skladová cena výrobku se bude jednat součtu skladových cen materiálů vstupujících do výrobku, případně navýšených o materiálovou režii nebo cenu služeb (pracnost).

monte Montáže / demontáže

Pro více informací o modulu Montáže/Demontáže nás kontaktujte.