Informační systém HELIOS je pro moderní obchod nepostradatelným pomocníkem. Umožní efektivně vyhodnocovat obchodní informace, a tím vás posunout před konkurenci. Budete dynamičtější, budete pružněji reagovat na často se měnící požadavky zákazníků a změny trhu.

Řízení vztahu se zákazníky (CRM) dnes patří mezi klíčové aktivity každé firmy.  Modul CRM informačního systému HELIOS Orange umožňuje:

  • evidenci a segmentaci zákazníků
  • sledování a plánování kontaktů a obchodních jednání
  • vyhledávání nových kontaktů z externích databází
  • vyhodnocování efektivnosti obchodních jednání a akci
  • získat aktuální a kompletní informace o partnerech, zákaznících a konkurentech
  • vyhodnocování marketingových aktivit
  • efektivní řízení obchodních případů
  • sledování rozpracovanosti obchodních zakázek
  • práci se smlouvami a mnoho dalšího.

Modul CRM tak provede uživatele celým obchodním případem.

Pro vedení obchodu disponuje informační systém HELIOS vyhodnocovacími nástroji, od jednoduchých podpůrných nástrojů pro manažerské vyhodnocování až po náročné controllingové výstupy s využitím datových skladů.

Maloobchod

Maloobchod

Maloobchod jako oblast podnikání je velmi specifická a současně velmi pestrá. Jednotným požadavkem na softwarové vybavení všech firem z této branže je pokladní prodej, který je provázán s dalšími nezbytnými moduly z důvodu centrálního přístupu k důležitým informacím.

Velké množství času uživatelů ušetří řešení integrace s e-shopy, možnost snadné komunikace centrály s pobočkami, přehledné definování cen, slev a obchodních podmínek ke skupinám zákazníků, a mnoho dalšího.

Velkoobchod

Velkoobchod je specifický potřebou dobře zpracovaného procesu nákupu a řízení skladových zásob, umístění na skladech, evidence šarží a výrobních čísel. Ve všech těchto oblastech vám informační systém HELIOS bude velkým pomocníkem. Pro firmy, které současně s velkoobchodem provozují i maloobchodní činnost je velkou výhodou, že informační systém HELIOS splňuje podmínky obou branží.

Velkoobchod, sklady
E-shop

Prodej přes internet

E-commerce řeší distribuci, nákup a prodej, marketing a servis produktů prostřednictvím internetu a elektronických systémů.

Kontaktujte nás