Informační systém HELIOS je pro moderní obchod nepostradatelným pomocníkem. Umožní efektivně vyhodnocovat obchodní informace, a tím vás posunout před konkurenci. Budete dynamičtější, budete pružněji reagovat na často se měnící požadavky zákazníků a změny trhu.

Řízení vztahu se zákazníky (CRM) dnes patří mezi klíčové aktivity každé firmy.

CRM (Customer Relationship Management) je část podnikového systému zaměřená na zákazníky. Analyzuje jejich chování, určuje trendy a je tak nezbytným pomocníkem při dlouhodobém i krátkodobém plánování. Kdo zná své zákazníky, má z poloviny vyhráno.

Modul CRM informačního systému HELIOS Orange umožňuje:
 • evidenci a segmentaci zákazníků
 • sledování a plánování kontaktů a obchodních jednání
 • vyhledávání nových kontaktů z externích databází
 • vyhodnocování efektivnosti obchodních jednání a akci
 • získat aktuální a kompletní informace o partnerech, zákaznících a konkurentech
 • vyhodnocování marketingových aktivit
 • efektivní řízení obchodních případů
 • sledování rozpracovanosti obchodních zakázek
 • práci se smlouvami a mnoho dalšího.

Modul CRM tak provede uživatele celým obchodním případem.

V ČEM VÁM CRM POMŮŽE?
 • Identifikuje potenciální zákazníky.
 • Umožňuje získávat, třídit a využívat informace o zákaznících.
 • Máte přehled nad všemi interakcemi mezi firmou a klientem.
 • S detailní zanlostí chování zákazníků jsou vaše marketingové kampaně mnohem efektivnější.
 • CRM je vynikající nástroj pro řízení obchodních zástupců.
 • Také posílí vaše vztahy s obchodními partnery (budete vždy ve správnou chvíli na správném místě).
 • Samozřejmostí jsou integrované nástroje komunikace přes e-mail, telefon, SMS, provázanost s MS Outlook (e-mail, kalendář), MS Word i Excel.

Pro vedení obchodu disponuje informační systém HELIOS Orange také vyhodnocovacími nástroji, od jednoduchých podpůrných nástrojů pro manažerské vyhodnocování až po náročné controllingové výstupy s využitím datových skladů.

business-888146_1920 Pro obchod

Maloobchod

Maloobchod jako oblast podnikání je velmi specifická a současně velmi pestrá. Jednotným požadavkem na softwarové vybavení všech firem z této branže je pokladní prodej, který je provázán s dalšími nezbytnými moduly z důvodu centrálního přístupu k důležitým informacím.

Velké množství času uživatelů ušetří řešení integrace s e-shopy, možnost snadné komunikace centrály s pobočkami, přehledné definování cen, slev a obchodních podmínek ke skupinám zákazníků, a mnoho dalšího.

Základní rysy modulu Pokladní prodej informačního systému HELIOS Orange:
 • Modul navazující na moduly Účetnictví, Skladové evidence a Obchodních partnerů.
 • Modul je úzce svázán s modulem Skladová evidence a bez tohoto modulu jej nelze provozovat.
 • Simulace běžné kontrolní pokladny s okamžitým odepisováním ze skladu.
 • Podpora propojení několika pokladen.
 • Široká parametrizovatelnost grafické podoby tištěného pokladního dokladu v různých formách od paragonu až po klasickou fakturu — daňový doklad.
 • Možnost evidence způsobu placení (hotově, karty, šeky, stravenky, zákaznická konta).
 • Možnost v libovolném místě programu prohlížet skladové karty zboží a jak obsluhu, tak i zákazníka informovat, zda je žádaná položka na skladě a za jakou cenu.
 • Prohlížení sortimentu skladu, údajů o aktuálním stavu zásob a koncové ceně.
 • Podpora externích zařízení jako je pokladní zásuvka, úzká tiskárna, snímač čárového kódu, zákaznický displej nebo kompletní pokladní systémy.
 • Možnost úpravy koncové ceny, použití slev hromadně nebo na vybrané zboží.
 • Okamžité zjištění stavu finančních prostředků v pokladně.
 • Možnost prohlížet a tisknout všechny dříve provedené prodeje.
 • Podpora tisku reklamačního listu, dokladu o odvodu tržby, dokladu o dotaci pokladny.
 • Možnost získat údaje o tržbě aktuálního období včetně různých způsobů placení i druhů uživatelem definovaných pohybů.
 • Export tržeb do účetnictví.
 • Řada přehledů o pohybu a stavu vybrané pokladny.

Velkoobchod

Velkoobchod je specifický potřebou dobře zpracovaného procesu nákupu a řízení skladových zásob, umístění na skladech, evidence šarží a výrobních čísel. Ve všech těchto oblastech vám informační systém HELIOS Orange bude velkým pomocníkem. Pro firmy, které současně s velkoobchodem provozují i maloobchodní činnost je velkou výhodou, že informační systém HELIOS Orange  splňuje podmínky obou branží. U velkoobchodu je kladen vyšší důraz na vyhodnocovací nástroje vzhledem k většímu pohybu zásob.

business-888146_1920 Pro obchod
business-888146_1920 Pro obchod

Prodej přes internet

E-commerce řeší distribuci, nákup a prodej, marketing a servis produktů prostřednictvím internetu a elektronických systémů.

Kontaktujte nás