Firmy poskytující služby a servis podnikají ve velmi rozdílných oborech. Všechny jsou však závislé na spokojenosti svých zákazníků. Informační systém HELIOS jim může být partnerem v mnoha ohledech, protože disponuje řadou užitečných nástrojů.

Příklady řešení pro konkrétní obory podnikání:

truck-1030846_1920 Pro služby

Doprava a přepravní služby

Řešení informačního systému pro Dopravu a Spedici využijí zejména firmy, které ke své činnosti používají nákladní nebo osobní vozidla a mechanizmy, ať už jako svůj hlavní obor nebo pro režijní účely. Přínosný je však i pro firmy zajištující přepravu celokamionových („Spedice“) i kusových („Sběrná služba“) zásilek do zahraničí a v tuzemsku.

Modul Přepravní služby umožňuje kontinuální sledování zásilek po celou dobu jejich přepravy a vystavení potřebných formulářů na základě jediného zadání údajů o zásilce. Kromě pozemních umožňuje také letecké a námořní zásilky.

Řešení informačního systému HELIOS pro logistické sklady je určeno pro sledování příslušných procesů, kdy provozovatel za určitých finančních podmínek poskytuje skladovací plochy svým klientům, přičemž sám není majitelem skladovaného zboží. Při skladování je kladen důraz na práci s lokacemi (umístěním) a variantností způsobu vyskladnění konkrétního zboží (FIFO, LIFO, exspirace zboží).

Leasing a finanční služby

Oblast leasingu a poskytování finančních služeb je specifickým odvětvím vyžadujícím významnou podporu informačních systémů. Úzká propojenost řešení pokrývajícího specifické potřeby tohoto odvětví spolu s komplexním ekonomickým systémem je garancí vysoké míry efektivity zpracování společné údajové základny. Integrace tohoto odvětvového řešení s komplexním informačním systémem HELIOS navíc přináší výhody automatického generování operací v souvisejících ekonomických modulech. Příkladem je generování faktur po aktivaci smlouvy, automatické generování převodních příkazů, generování účetních a daňových dokladů v propojení se splátkovým kalendářem, propojení s evidencí majetku a jeho odepisováním stejně jako specifické typy propojení s registry motorových vozidel nebo propojení se systémy silových rezortů – sekce odcizených dokladů ministerstva vnitra apod.

truck-1030846_1920 Pro služby
truck-1030846_1920 Pro služby

Nemovitosti

Realitní obor je již téměř dvě desítky let stále na vzestupu a zájem o nemovitosti přetrvává i v období hospodářské stagnace. Proto se tato oblast neobejde bez specializovaného informačního systému, který dokáže řešit veškeré procesy v této oblasti. Softwarové řešení HELIOS je určeno pro realitní kanceláře, agentury a společnosti, jejichž hlavní činností je poskytování kvalitních služeb zákazníkům v oblasti prodeje, nákupu či pronájmu nemovitostí spolu s financováním koupě nemovitostí, oceňováním nemovitostí –znalecký posudek, nové bydlení – developerské projekty apod.

Mezi hlavní moduly, které požadují realitní agentury u informačního systému HELIOS patří Workflow, Správa elektronických dokumentů (EDM), Mzdy a personalistika, Zakázky, Majetek, Údržba a servis zařízení, Správa budov.

Personální agentury

Jedním z důležitých pomocníků, který může ušetřit a zrychlit práci v oblasti personalistiky je informační systém HELIOS Orange, který dokáže sledovat a řídit práci s lidskými zdroji od jejich náboru, přes působení ve firmě, až po ukončení pracovního poměru. Umožňuje následující:

 • Evidenci veškerých dokumentů k příslušnému zaměstnanci.
 • Evidenci jubileí zaměstnanců, narozenin rodinných příslušníků apod.
 • Evidenci a automatické plánování školení a lékařských prohlídek.
 • Evidenci plánovaných a skutečných nákladů na školení.
 • Evidenci certifikátů získaných ze školících akcí.
 • Zařazování zaměstnanců na pracovní pozice.
 • Vytváření personální organizační struktury, tzv. pavouka.
 • Evidenci uchazečů o zaměstnání.
 • Evidenci znalostí, zkušeností, povahových črt zaměstnanců
  a uchazečů o zaměstnání.
 • Evidenci výběrových řízení
  a vyhledávání vhodných kandidátů na pracovní pozice.
 • Umožňuje vytvářet neomezené množství pracovních pozic
  a dále je detailně specifikovat, navazovat na ně požadovaná školení a lékařské prohlídky, apod.
 • Dovednosti, znalosti atd. a následně je vyhodnocovat.
 • Vhodnost zaměstnanců/uchazečů na danou pozici.
truck-1030846_1920 Pro služby
truck-1030846_1920 Pro služby

Účetní služby

Pro společnosti, které se zabývají vedením účetní, mzdové, personální agendy, které poskytují daňové poradenství nebo které poskytují auditorské služby, je určeno specializované řešení v informačním systému HELIOS. Je vytvořeno tak, aby velmi dobře vyhovovalo všem potřebám účetních a ekonomů při jejich práci.

Kromě jiného účetní potřebuje možnost přenosů dat od zákazníků. Ocení také, pokud je ovládání účetního programu jednoduché a rychlé. Vyžaduje elektronické podání formulářů a také jejích automatické předvyplnění. S informačním systémem HELIOS se můžete spolehnout na garanci zapracovaných legislativních změn. Informační systém HELIOS nabízí pro oblast účetnictví moduly Účetnictví, Daňová evidence, Banka, Pokladna, Majetek, Mzdy a personalistika, Mezinárodní účetní standardy, Řízení peněžních toku, Finanční analýza, Řízení projektu.

Kontaktujte nás