Firmy poskytující služby a servis podnikají ve velmi rozdílných oborech. Všechny jsou však závislé na spokojenosti svých zákazníků. Informační systém HELIOS jim může být partnerem v mnoha ohledech, protože disponuje řadou užitečných nástrojů, jako jsou:

 • automatické generování servisní zakázky
 • obchodní evidence servisních aktivit
 • objednání náhradních dílů
 • rezervace materiálu
 • evidence servisních úkonů
 • evidence požadavků
 • reklamace
 • přidělování úkolů pro servisní techniky
 • plánování pravidelných kontrol, revizí…
 • sledování nákladů na servisní zásahy
 • vyhodnocování prodejů náhradních dílů a služeb
 • evidence a segmentace zákazníků

a další, podle jejich činnosti.

gastronomie

Gastronomie

Pro gastronomické provozovny je charakteristická příprava pokrmů na základě receptur, ve spojení s odbytem surovin až v momentě prodeje nebo spotřeby. Nedílnou součástí řešení pro gastronomii je skladové hospodářství, prodej přes dotykové pokladny koncovému spotřebiteli, případně věrnostní systém apod. Specifikem tohoto oboru jsou odlišné pracovní postupy a evidence – plánování denního menu, akce, výroba hotových výrobků, catering apod. Současně je možné využít různé externí systémy a zařízení – identifikace čipem, klubové karty, výčepní automaty, kamerové systémy, výrobní terminály, tiskárny objednávek, dotykové pokladny, PDA pro číšníky, lázeňské systémy, přístupové a turniketové systémy.

Hoteliérství

Zařízení hotelového typu mají stálou recepci, poskytují služby v oblasti ubytování a přidružené služby související s ubytováním a využitím volného času. Kromě standardního evidování objednávek, poskytování ubytování a stravovacích služeb jsou kladeny nároky na propojení dalších externích zařízení a systémů, které spolu musí tvořit jeden funkční celek – telefony, přístupové systémy, energetická regulace, Pay-TV, om-line rezervace, směnárna, časování procedur, rezervace místností apod.

hotelierstvi
účetnictví

Účetní služby

Toto specializované řešení je určeno pro společnosti zabývajícími se vedením účetní, mzdové a personální agendy, daňovým poradenstvím nebo auditorskými službami. Obsahuje možnost přenosu dat od zákazníků, elektronické podání formulářů a jejich automatické vyplnění, garantuje také zapracování legislativních změn.

Kontaktujte nás