Řízení výroby je specializovaná samostatná oblast informačního systému, která řeší technickou přípravu výroby, kapacitní plánování, sleduje a řídí kooperace, zpracovává detailní kalkulace výrobku, porovnává plnění norem, přináší informace o rozpracované výrobě v reálném čase a plánuje výrobu a nákup materiálu. Informační systém HELIOS podporuje veškeré procesy, které jsou pro management výroby i chod celé společnosti nezbytné.

Výroba v informačním systému HELIOS zahrnuje tyto moduly:

Řízení plánování a vyhodnocování kooperací:
 • dopředné i zpětné plánování s respektováním vytíženosti jednotlivých zdrojů
 • kombinace režimu omezených a neomezených kapacit zdroje
 • definice plánovacích kalendářů na jednotlivé zdroje
 • grafické výstupy z kapacitního plánu
 • tvorba kooperačních objednávek a evidence kooperací
 • sledování stavu položek v kooperaci
 • kapacitní plánování
Tvorba kalkulací:
 • definice kalkulačních vzorců
 • definování nákladů na jednotlivá střediska nebo pracoviště
 • bilancování nákladů v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce
Technická příprava výroby:
 • snadné pořizování kusovníků a postupů, importy dat z CAD splikací
 • průkazné termínové změnové řízení
 • dohledání historie změn a podpora funkcí pro hromadné změny
 • podpora norem ISO
 • kopírování dokumentace z podobných výrobků
Optimalizace zásob:
 • automatické generování požadavků na nákup i na výrobu
 • optimalizace nákupu
 • blokování materiálu pro výrobu
 • porovnání materiálové potřeby se stavem skladu s ohledem na budoucí pohyby

Příklady řešení pro konkrétní obory podnikání ve výrobě:

home-2449886_1920 Pro výrobu

Stavebnictví

Stavebnictví je oblast snad s největším množstvím specifických požadavků na informační systém. V informačním systému HELIOS jsou tato specifika řešena pomocí specializovaného modulu RSV – Řízení stavební výroby. Tento modul pokrývá veškeré procesy související se stavební zakázkou, počínaje sledováním potenciálních zakázek, přes fázi obchodní, realizační až po záruční lhůtu.

Pokud však nejde o řešení určitých specifik, pak stavební výrobu podporuje v informačním systému HELIOS modul s názvem Výroba, který provází výrobek celým procesem, od technické přípravy, v rámci níž se též vytváří a uchovává „životopis“ výrobku, přes produktivní řízení a plánování efektivní výrobní činnosti.

Na činnost výrobních modulů navazují integrované moduly logistické a finanční, jejichž úkolem je podporovat ekonomické procesy ve výrobních společnostech.

Obuvnická výroba

Informační systém HELIOS spojuje řešení velikostního sortimentu a hromadné výroby, čímž dokáže obsloužit obuvnickou firmu jakékoliv velikosti a výrobního sortimentu. Umožňuje vytváření podkladů pro výrobu, řízení a evidenci výroby ve velikostních číslechvčetně skladových pohybů, plánování materiálu a vytváření objednávek pro nakupované a vyráběné položky evidované v různých velikostech.

Přizpůsobení informačního systému HELIOS pro práci s velikostním sortimentem zahrnuje speciální přídavné funkce, jako je např. kontrola povolených a nepovolených velikostí u jednotlivých finálních výrobků, různé přepočítávací koeficienty na výpočet spotřeby materiálu u vyráběné velikosti, alternativy atd.

home-2449886_1920 Pro výrobu
Kontaktujte nás