Požadavky společností na softwarové vybavení stále rostou a řady našich řešení se rozšiřují také. Specializovaná řešení informačního systému jsou nadstandardní řešení navázaná na informační systém HELIOS. Tato řešení vychází z know-how naší společnosti, dlouholetých zkušeností a odbornosti našich konzultantů z realizovaných projektů.

Řešení pro e-shopy

E-shop s napojením na informační systém HELIOS Orange, neboli Redenge shop. Určen pro společnosti podnikající v oblasti retail, velkoobchodu, výroby. Obchodní partneři výrobních společností mohou získat lepší přehled o vašich produktech, [...]

B2B – dealerský objednávkový systém

Webová aplikace napojená na informační systém HELIOS Orange s implementovaným responzivním designem pro obchodní zástupce i odběratele. Aktuální přehled všech objednávek a faktur, včetně nezaplacených. Obchodní zástupci mohou dělat [...]

Řízení skladů

Online řešení pro efektivní řízení skladů pomocí mobilních čteček synchronizované s HELIOS Orange – Warehouse Management System (WMS). Aplikace vám automatizuje zapisování výrobních operací do programu HELIOS Orange, tím pádem [...]

Retail e-mailing

Webová aplikace nabízená formou SaS umožňující zasílat hromadné e-maily vašim zákazníkům.  Moderní vzhled vytvořený dle vašich představ. Propojení se zákaznickou databází v informačním systému HELIOS Orange. Zautomatizování e-mailového [...]

Montáže / demontáže

Tento modul pro informační systém HELIOS Orange slouží pro správu definic jednotlivých výrobků, které se budou montovat nebo demontovat, a pro vytváření samotných operací. Pro sestavy, sady, sety, komplety, kity, obchodní balíčky či [...]

Odvádění výroby

Aplikace Factory production control – FPC uživatelům automatizuje zapisování výrobních operací do informačního systému HELIOS Orange, počítá odpracovaný čas a nárok na mzdu zaměstnance. Umožňuje identifikaci zaměstnanců např. pomocí [...]

HelpDesk

Komunikační kanál pro efektivní řešení potřeb. Jedná se o technickou podporu zákazníků i zaměstnanců dostupnou přes webové rozhraní, synchronizovanou s informačním systémem HELIOS Orange. Získáte přehled o splněných/nesplněných požadavcích [...]

HELIOS anywhere

Zajímavá vás, kolik jste fakturovali za minulý měsíc? Jaký jste získali hrubý zisk v uplynulém týdnu? Kolik peněz máte k dispozici na účtu? Se kterými odběrateli jste byli nejvíce spokojeni za poslední rok? Nebo kolik dní vám zbývá [...]

Kontaktujte nás