Technologické nároky systému APV HELIOS pro minimální konfiguraci

V důsledku kontinuálního rozvoje produktu HELIOS Orange (dále jen APV HELIOS) a rovněž průběžného vývoje softwarových produktů třetích stran je pro bezproblémový provoz APV HELIOS zapotřebí aktualizovat parametry používaného technického vybavení a softwarového prostředí. V této souvislosti prosím věnujte pozornost oběma zde uvedeným oddílům – jak Technologickým nárokům, tak Důležitým změnám.

Tento oddíl obsahuje požadavky na hardware a software počítačů, na kterých bude APV HELIOS provozován.

Uvedené konfigurace jsou základním doporučením pro nainstalování a provoz produktů Microsoft SQL a APV HELIOS. Požadavky jsou uvedeny pouze vzhledem k operačnímu systému, databázovému serveru MSSQL a APV HELIOS. Není brán zřetel na další aplikace a služby provozované na stanici nebo serveru (kromě MS Office), které dále zvyšují HW nároky. Rovněž není brán zřetel na velikost databáze/databází APV HELIOS – zde je třeba posuzovat nároky samostatně a HW možnosti případně upravit.

Přehled verzí MS SQL a Windows

sql_tabulka Technické informace

Bitová verze systému Windows

Vzhledem k inzerovaným změnám společnosti Microsoft pro produkt MS SQL 2016 (a pravděpodobně i pro další budoucí verze) je ukončen vývoj 32bit verzí SQL Server.

Je nutné přejít na 64bit architekturu Windows všude tam, kde bude MS SQL 2016 instalován. Tato změna se týká všech edicí MS SQL 2016, včetně edice Express.

Současné serverové produkty Windows již existují pouze v 64bitové podobě, změna se tedy týká desktopových operačních systémů
a řešení typu APV HELIOS MONOINSTALACE.

MONOINSTALACE

Informační a ekonomický systém APV HELIOS je nainstalován a provozován pouze na jednom počítači. Databáze i aplikace jsou spouštěny na stejném PC, formou lokálního přístupu.

Poznámka: Při předpokládané velikosti databáze(í) > 1GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou Asseco Solutions, a.s.

SERVER

Informační a ekonomický systém APV HELIOS je nainstalován na vyhrazeném SERVERU. SERVER spravuje databázi a sdílí pro KLIENTY aplikaci v síti. Za daných podmínek může být SERVER zároveň KLIENTEM, formou přístupu přes vzdálenou plochu (RDP).

Poznámka: Volba počtu a výkonu procesorů závisí především na počtu uživatelů. Volba velikosti RAM závisí na počtu a velikosti databází. Při počtu uživatelů > 10 a/nebo předpokládané velikosti databáze > 5GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou Asseco Solutions, a.s.

KLIENT

Počítač KLIENTA systému APV HELIOS v počítačové síti, kde je instalován SERVER. KLIENT spouští aplikaci ze sdílené složky a připojuje se k databázi na SERVERU, formou síťového přístupu (LAN, WAN). Za daných podmínek může KLIENT pracovat přímo na SERVERU, formou přístupu přes vzdálenou plochu (RDP).

Poznámka: Při předpokládané velikosti databáze(í) > 4GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou Asseco Solutions, a.s.

Grafické rozlišení

Minimální grafické rozlišení je 1024 x 768, 16 bitů.

Terminálový provoz – doporučená propustnost linky

 • 128kbps / 1 uživatel
 • Komunikační linka s odezvou na ping < 150ms, bez vypadávání paketů během provozu.
Doporučujeme používat pevnou linku nebo bezdrátovou linku v licencovaném frekvenčním pásmu.

Používání nesymetrické linky nebo linky s agregací provozu (např. ADSL) – doporučujeme otestovat rychlost a stabilitu linky.

Virtualizace HW prostředků

Technologicky je možné APV HELIOS i MS SQL provozovat také v různých virtualizačních prostředích. Dosavadní zkušenosti s virtualizací jsou uspokojivé na systémech:

 • VMvare
 • Microsoft Hyper-V

Ostatní HW doporučení

Při návrhu konfigurace je doporučeno řídit se následujícímí pravidly.

Výběr HW

Doporučujeme používat značkový HW (IBM, DELL, HP, Lenovo) s možností zakoupení rozšířené záruky – oprava přímo u zákazníka, možnost garance zahájení práce na odstranění HW závady případně garance doby odstranění HW závady.

Velikost paměti RAM

 • Pro provoz MS SQL Server je doporučená velikost RAM 1:1 vůči velikosti provozované databáze (resp. součtu aktivních databází).
 • Dále je doporučen poměr RAM 2:1 vůči největší tabulce zpracovávané na MS SQL Server.
 • Dostatek RAM pro MS SQL Server má zásadní vliv na odezvu systému APV HELIOS.

Konfigurace disků

 • Pro ukládání databází je vhodné použít diskové pole typu RAID 10 nebo RAID 1.
 • Typ pole RAID 5 není pro SQL databáze doporučován.
 • Rychlost disku/diskového pole a kvalita diskového řadiče mají zásadní vliv na odezvu systému APV HELIOS.

Ostatní software

Instalace a provoz MSSQL Server 2012 vyžaduje následující komponenty Microsoft.

 • Internet Explorer 7.0 (nebo vyšší)
 • .NET Framework 3.5.1
 • .NET Framework 4.0
 • Microsoft Windows Installer 4.5 (nebo vyšší)
 • Windows PowerShell 2.0

Microsoft Office

Systémy APV HELIOS komunikují s nástroji MS Office (Word, Excel, Outlook). Pro tyto účely jsou uvedeny doporučené verze.

 • MS Office 2013 (x86)
 • MS Office 2016 (x86)
Poznámka: APV HELIOS spolupracuje plně s 32-bit (x86) verzí MS Office, na to je třeba při nákupu nástrojů Office brát zřetel. Podpora 64-bit (x64) verze MS Office je pouze částečná a doporučujeme jí předem konzultovat.

Ve všech případech provozování systému APV HELIOS je doporučena (v některých případech dokonce vyžadována) pravidelná aktualizace produktů MS SQL Server a Windows.

Jsme odborníci v oblasti instalace, konfigurace a optimalizace provozu MS SQL a databází HELIOS Orange.

Kontaktujte nás